Box #2

Dit is een andere box die anders vormgegeven kan worden...
 
 

Quote

“De overheid wil dat teksten voor het brede publiek op B1-niveau geschreven zijn. Maar wat is dat precies? Wetenschappelijk gezien kun je erover twisten. In de praktijk betekent het dat je een tekst afstemt op een 15-jarige vmbo-leerling. Dus eenvoudig taalgebruik, heldere zinnen en zo min mogelijk jargon.”

 

 
 

Meer weten?

Mail naar info@buteijncommunicatie.nl of bel
06 – 18 14 15 03.

Tekstredactie

Aantrekkelijk, begrijpelijk en correct. Dat zijn de basiseisen die gelden voor elke tekst. Als je mij de inhoud aanlevert, zorg ik ervoor dat de tekst aan die eisen (en vele andere) voldoet. Of het nu gaat om webteksten of ‘papieren’ teksten. 

 

Webteksten

Onbewust stellen lezers aan webteksten hoge eisen. Komt een tekst niet snel to-the-point, dan haakt de lezer af. Men zit niet te wachten op bla-bla en onoverzichtelijke pagina’s. Een pagina moet scanbaar zijn. Met plezier zet ik mijn ervaring in om bestaande teksten geschikt te maken voor het web.

 

Hoe werkt het?

Misschien wil je een brochuretekst of een beleidsrapport op internet zetten. Als je me de tekst(en) mailt, maak ik een inschatting van de hoeveelheid tijd die het kost om de tekst om te vormen. Ben je daarmee akkoord, dan kan ik snel aan de slag gaan.

 

Teksten op papier

Beleidsteksten, brieven, rapportages, brochures: ze moeten allemaal voldoen aan de basiseisen. Zo niet, dan belanden ze in de prullenbak. Wil je dat de teksten van jouw organisatie wel gelezen worden? Dan moet het met die eisen in orde zijn. Daarnaast horen de uitingen van een organisatie een bepaalde eenheid uit te stralen. Dezelfde stijl, dezelfde ‘tone of voice’.

 

Hoe werkt het?

Allereerst lever je me een aantal bestaande teksten aan. Daarna wil ik in een vooroverleg graag van je weten welke uitstraling de teksten moeten hebben. Moet de toon redelijk formeel zijn of mag het wat informeler? Is de doelgroep ingewijd in de materie of gaat het om het brede publiek? Daarna hoor je van mij hoeveel tijd ik voor de bewerking van de tekst nodig denk te hebben. Een check op bijvoorbeeld d’s en t’s vraagt natuurlijk minder tijd dan het aanpassen van de stijl.